Hållbar utveckling

Carelia Grill® Tillsammans för en mer hållbar utveckling

Våra värderingar är starkt styrda av en ansvarsfull och hållbar utveckling. Eftersom de flesta av Carelia Grills produkter är öppna eldstäder är de utformade för att använda lokalt producerad, ren ved. Vi rekommenderar därför att du använder den som primär bränslekälla i stället för träkol. Medan vedeldning skapar både värme och atmosfär är ved ett utmärkt bränsleval av flera skäl: Det är prisvärt och lättillgängligt. Det är en naturlig och förnybar bränslekälla. När det dessutom planteras en ny planta för varje träd som har brunnit är koldioxidavtrycket praktiskt taget lika som noll. Följaktligen planerar vi det praktiska genomförandet av detta för att plantera ett motsvarande antal träd för varje grill som säljs.

Vi är medvetna om de vetenskapliga fakta som visar att vedeldning kan ge upphov till skadliga utsläpp. Vi vill dock påpeka att detta till stor del beror på träets kvalitet, hur man eldar träet och var man eldar det. Med tanke på alla dessa faktorer kan man själv påverka förbränningsprocessens renhet eller smutsighet. Om man till exempel bränner fuktig ved och sopor ökar sotningen och utsläppen. Jämfört med traditionella eldstäder och vedspisar (särskilt om de är gamla) är öppna eldstäder dessutom effektivare när det gäller luftintag (särskilt när de används utomhus). Ett högt luftintag står i direkt proportion till en ren förbränningsprocess, samtidigt som utsläpp, fina partiklar och rök minimeras.

Följaktligen är träförbränningen utformad för att vara effektiv i Carelia Grill-produkterna. Lokalt producerat trä är det mest miljövänliga grillbränslet eftersom det har ett lågt eller till och med negativt koldioxidavtryck. Detta kan jämföras med träkol som produceras i Fjärran Östern eller Amerika, eller alternativt gasol, som kräver en miljöintensiv produktion och därför har ett mycket större koldioxidavtryck. När bränsle importeras från längre avstånd ökar dessutom transportsträckorna koldioxidavtrycket.

Allt i allt kan man säga att i jämförelse med fossila bränslen minimerar lokalt odlad och rent brinnande ved utsläppen och är naturligt förnybar, återvinningsbar och absorberar stora mängder koldioxid när den växer. Och inte att förglömma, naturligtvis, den oövervinnliga smaken av mat som tillagas över öppen eld - den smak som ges av rent trä.

Ansvar

Vi agerar på ett verkligt ansvarsfullt sätt och följer strikt alla lagar och krav som gäller för vår verksamhet. Hållbarhet står i förgrunden i allt vi gör. På Carelia Grill är vi fast beslutna att ständigt förbättra vår produktion, verksamhet, produkter och naturligtvis vår personal. Vi arbetar under ett miljötillstånd, vilket garanterar att våra processer följer de bestämmelser som anges i miljötillståndet. Det räcker dock inte med att uppfylla villkoren i miljötillståndet, utan vi ägnar också särskild uppmärksamhet åt hållbar utveckling. Målet är att minimera företagets miljöpåverkan, till exempel genom att gradvis övergå till förnybara energikällor, välja mer miljövänliga material och förbättra återvinning och återanvändning av material.

I linje med de hållbara värderingarna är vi nu involverade i hanteringen av producentansvaret för våra produktförpackningar. Med andra ord har vi åtagit oss att kompensera för de förpackningsmaterial vi använder. Dessutom är den pulverlackering som används i våra eldstäder miljövänlig, till skillnad från våtfärger som innehåller skadliga lösningsmedel. Pulverlackering släpper inte ut skadliga flyktiga organiska föreningar (VOC) i miljön. Därtill är de valda pulverlackeringarna säkra för matlagning och inga skadliga ämnen frigörs vid användning. Noggrant utvalda råvaror och material resulterar i en produkt med hög standard och hög kvalitet, vilket i sig förlänger produktens livslängd och därmed stöder hållbarhet.

Förutom miljöfrågorna bidrar Carelia Grill till social hållbarhet. Vi bidrar till lokalsamhällets välbefinnande, till exempel genom att stödja fritids- och volontärverksamhet med anknytning till ungdomars välbefinnande.