z

Hållbar utveckling

Carelia Grill® Tillsammans för en mer hållbar utveckling

Våra värderingar är starkt styrda av en ansvarsfull och hållbar utveckling. Carelia Grill®-produkterna är utformade för att använda lokalt producerat, rent trä. Träförbränningen är utformad för att vara effektiv i Carelia Grill®-produkterna. Det höga luftintaget säkerställer en ren förbränning samtidigt som utsläpp och fina partiklar från förbränningen minimeras. Effektiv förbränning minskar också risken för rökning. Lokalt producerat trä är det mest miljövänliga grillbränslet eftersom det har ett lågt eller till och med negativt koldioxidavtryck. Detta kan jämföras med träkol som produceras i Fjärran Östern eller Amerika, eller alternativt gasol, som kräver en miljöintensiv produktion och därför har ett mycket större koldioxidavtryck. När bränsle importeras från längre avstånd ökar dessutom transportsträckorna koldioxidavtrycket.

Lokalt odlad och rent brinnande ved minimerar utsläppen och är naturligt förnybar, återvinningsbar och absorberar stora mängder koldioxid när den växer. Och inte att förglömma, naturligtvis, den oövervinnliga smaken av äkta grillmat som ges av rent trä.

 Ansvar

Vi agerar på ett verkligt ansvarsfullt sätt och följer strikt alla lagar och krav som gäller för vår verksamhet. Hållbarhet står i förgrunden i allt vi gör. På Carelia Grill® är vi fast beslutna att ständigt förbättra vår produktion, verksamhet, produkter och naturligtvis vår personal. Vi arbetar under ett miljötillstånd, vilket garanterar att våra processer följer de bestämmelser som anges i miljötillståndet. Det räcker dock inte med att uppfylla villkoren i miljötillståndet, utan vi ägnar också särskild uppmärksamhet åt hållbar utveckling. Målet är att minimera företagets miljöpåverkan, till exempel genom att gradvis övergå till förnybara energikällor, välja mer miljövänliga material och förbättra återvinning och återanvändning av material. Dessutom är den pulverlackering som används i våra eldstäder miljövänlig, till skillnad från våtfärger som innehåller skadliga lösningsmedel. Pulverlackering släpper inte ut skadliga flyktiga organiska föreningar (VOC) i miljön. Därtill är de valda pulverlackeringarna säkra för matlagning och inga skadliga ämnen frigörs vid användning. Noggrant utvalda råvaror och material resulterar i en produkt med hög standard och hög kvalitet, vilket i sig förlänger produktens livslängd och därmed stöder hållbarhet.

Förutom miljöfrågorna bidrar Carelia Grill® till social hållbarhet. Vi bidrar till lokalsamhällets välbefinnande, till exempel genom att stödja fritids- och volontärverksamhet med anknytning till ungdomars välbefinnande.


Search

z

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00€
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods