z

Kestävä kehitys

Carelia Grill® Yhdessä osana kestävämpää kehitystä

 Arvomaailmaamme ohjaa vahvasti vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. Carelia grill® tuotteet ovat suunniteltu käyttämään lähellä tuotettua puhdasta puuta. Puun polttaminen on suunniteltu Carelia grill® tuotteissa tehokkaaksi. Runsas ilmansaanti takaa puhtaan palamisen minimoiden samalla palamisesta syntyviä päästöjä ja pienhiukkasia. Tehokas palaminen vähentää myös mahdollista savuttamista. Lähellä tuotettu puu on grillauspolttoaineista ympäristöystävällisin, koska se omaa pienen tai jopa negatiivisen hiilijalanjäljen. Vertailukohtana voidaan pitää Kaukoidässä tai Amerikoissa tuotettua grillihiiltä tai vaihtoehtoisesti nestekaasua, joiden tuottaminen on prosessina ympäristölle raskas, joten myös hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi. Lisäksi aina kun polttoaine tuodaan kauempaa, myös kuljetusmatkat kasvattavat hiilijalanjälkeä.

Lähellä kasvatettu ja puhtaasti palava puu minimoi päästöt ja on luonnollisesti uusiutuva, kierrätettävä ja se sitoo kasvaessaan runsaasti hiilidioksidia. Unohtamatta tietenkin voittamatonta aidon grillauksen makua, jonka puhdas puu antaa grillattaville raaka-aineille.

Vastuullisuus

Toimimme aidosti vastuullisesti ja noudatamme täsmällisesti kaikkia yritystoimintaamme kohdistuvia lakeja ja vaatimuksia. Kestävän kehityksen näkökulma on ensisijainen kaikessa toiminnassamme. Olemme Carelia grillillä sitoutuneet kehittämään jatkuvasti tuotantoa, toimintoja, tuotteita sekä tietenkin työntekijöitämme. Toimintamme on ympäristöluvan mukaista, joka varmistaa sen, että prosessit noudattavat annettuja ympäristöluvassa määriteltyjä asetuksia. Kuitenkaan pelkkä ympäristölupaehtojen toteuttaminen ei riitä, vaan kiinnitämme myös erityistä huomiota kestävään kehitykseen. Tarkoituksena on minimoida yrityksen ympäristövaikutuksia muun muassa siirtymällä asteittain uusiutuviin energianlähteisiin, valitsemalla ympäristön kannalta parempia materiaaleja ja tehostamalla materiaalin hyväksi- ja uudelleenkäyttöä. Tämä lisäksi tulisijoissa käytetyt jauhemaalit ovat ympäristöystävällisiä, toisin kuin märkämaalit, joissa käytetään haitallisia liuottimia. Jauhemaalauksessa ei vapaudu haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdistelmiä (VOC) ympäristöön. Lisäksi valituilla jauhemaaleilla ruuanlaitto on turvallista eikä käytön aikana vapaudu terveydelle haitallisia aineita. Tarkkaan valituilla raaka-aineilla ja materiaaleilla saadaan tuotteelle korkea vaatimustaso sekä korkea laatu, mikä jo itsessään pidentää tuotteiden käyttöikää ja tukee näin kestävyysajattelua.

Ympäristöasioiden lisäksi Carelia Grill® antaa oman panoksensa sosiaaliseen kestävyyteen. Osallistumme paikallisyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen muun muassa tukemalla nuorten hyvinvointiin liittyvää harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.
Hae kaupasta

z

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00€
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods