Ohjeet

CARELIA GRILL® on laadukas ja kestävä Suomessa, Pohjois-Karjalassa valmistettu tulisija. Tulisijan käyttö on helppoa ja turvallista - ja voit huoletta nauttia sen tuomasta lämmöstä ja tunnelmasta. Tulisijan asennuksen, käytön ja käytettävän polttoaineen suhteen on aina noudatettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia määräyksiä. Tulisijan turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi noudata aina käyttöohjeita elleivät em. määräykset muuta edellytä.

TURVALLISUUSOHJEET

HUOMIOI AINA YLEISET PALOTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET!

 • Älä koskaan sytytä tulisijaa bensiinillä tai muilla vastaavilla tarkoitukseen sopimattomilla aineilla.
 • Pidä sytytysnesteet ja tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta.
 • Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä yksin tulisijan ääreen.
 • Älä säilytä herkästi syttyviä materiaaleja tai nesteitä tulisijan pohjan välittömässä läheisyydessä.
 • Käsitellessäsi kuumia grillaustasoja, ota kiinni puukahvoista/nostomekanismien teräksisistä käsikahvoista tai käytä lämmönkestäviä suojakäsineitä.
 • Tulisija pintoineen ja tasoineen kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Käytön aikana, älä koske suojaamattomiin osiin ilman lämmönkestäviä suojakäsineitä.
 • Huomioi, että tulisija on kiinnitetty turvallisesti alustaansa, äläkä koskaan nojaa tulisijaan tai savukupuun. Suosittelemme kiinnittämään tulisijan aina alustaansa vakaan ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
 • Tulisijaa ei ole tarkoitettu jätteiden polttoon. Älä koskaan polta tulisijassa kertakäyttöastioita, muovia, pahvia, tms. materiaaleja, joista lentää palavia hiutaleita ympäristöön.
 • Polta mieluiten räiskymättömiä puita kuten kuin koivua tai leppää. Myös hiiliä tai brikettejä voidaan käyttää.
 • Käytä aina kohtuullista tulta. Liekkien suurin korkeus ei saa ylittää puoltaväliä tulisijan ja savukuvun etäisyydestä. Liian suuri tuli ja kuumuus voi vaurioittaa tulisijaa ja sen ympäristöä.
 • Varaa ja huolehdi tarvittavat sammutusvälineet käyttöpaikan läheisyyteen ja opasta käyttäjiä, miten toimia vaaratilanteen aikana.
 • Polta ensimmäisellä kerralla 30 minuuttia ennen kuin aloitat ruuanlaiton. Älä aloita ruoanlaittoa ennen kuin tulisijan pintakerros on tuhkaantunut ja mahdolliset ensipolton aikana syntyneet käryt ovat hälvenneet.
 • Älä jätä tulisijaa valvomatta käytön aikana, ja ole aina huolellinen käyttäessäsi sitä.

ASENNUS SISÄTILOIHIN, KOTAAN TAI GRILLIKATOKSEEN

Tarvittava korvausilma umpinaisissa rakennuksissa

Korvausilma on olennaisimpia asioita onnistuneessa savunpoistossa umpinaisissa rakennuksissa, jotta tilasta saadaan viihtyisä ja lähes savuton. Raikasta korvausilmaa täytyy saada sisään vähintään yhtä paljon kuin sitä poistuu savun mukana ulos. Poltettaessa tulta umpinaisessa kodassa tai huvimajassa syntyy ilmavaje ja riittävän korvausilman puuttuessa savu ei poistu piipusta, koska nostetta ei synny ja ilman ulosvirtaus hidastuu. Hyvän ja savuttoman sisäilman saamiseksi tarvitaan siis halkaisijaltaan 30 cm savupiippu ja riittävästi raikasta korvausilmaa ilmaa ulos virtaavan tilalle.

Paras tapa ratkaista avotulen vaatima raikas korvausilma ja oikeanlainen virtaus on rakentaa rakennukseen säteittäin koolattu lattia, joka jätetään lattialautojen alapuolelta auki. Suoraan tulisijan alle tehdään n. 30 cm:n reikä, josta ilmavirtaus nousee suoraan arinaan; näin saadaan hyvä ja hallittu tasainen virtaus sisään. Tulta poltettaessa virtaus kiihtyy ja näin syntyy puhtaaseen palamiseen tarvittava ylöspäin suuntautuva veto. Toinen hyvä tapa on upottaa rakennuksen betonivaluun tai perustuksiin korvausilmaputkia. Putkien halkaisijan tulisi olla noin 100-150 mm ja niitä on asennettava vähintään 3 kpl osoittamaan eri ilmansuuntiin. Hyvän vedon ja toimivuuden takia putkien asennon pitäisi olla mahdollisimman paljon tulisijaan päin nouseva, sillä vaakatasoiseen putkeen ei synny kunnollista virtausta.

Piippujen asennus

 1. Rakennuksen katossa on oltava n. 38 cm halkaisijaltaan oleva reikä läpivientiä varten. Nosta valmiiksi koottu tulisija savukupuineen rakennuksen katossa olevan piipunreiän (Ø n. 380 mm) kohdalle.
 2. Kiristä suurempi kaulus eli kantokaulus läpivientiholkin yläpäässä kiertävään syvennysuraan. Solki pujotetaan kauluksen solkireiän läpi, kiristetään tiukkaan ja lukitaan kääntämällä se takaisin solkireiän päälle, jolloin kaulus ei pääse enää löystymään.
 3. Pujota läpivienti katon yläpuolelta kauluksen varaan roikkumaan.
 4. Laske piiput katolta käsin ja liitä toisiinsa sekä savukupuun siten, että piipun suora pää tulee supistuksen päälle. Kiinnitykseksi riittää piipun oma paino. Alemman piipun päässä olevat reiät jäävät siis piiloon ylemmän piipun sisään. Ylimmäiseksi eli näkyviin jäävät reiät ovat sadehatun kiinnittämistä varten.
 5. Kiinnitä sadehattu ruuveilla piippuun.
 6. Asenna pienempi kaulus eli sadekaulus läpiviennin yläpäästä yli tulevien peltiluiskien päälle. Sadekauluksen tehtävänä on estää sadeveden valuminen piipun ja läpiviennin väliin.
 7. Tiivistä sadekauluksen ja piipun sauma huolellisesti sään-, UV-säteilyn- ja lämmönkestävällä silikoni- tai eristemassalla.

Asennettaessa tulisijaa kotaan tai grillikatokseen on palomääräysten noudattaminen ensiarvoisen tärkeää. Ohessa muutamia huomioitavia seikkoja:

 • Läpivientiholkin on yllettävä 300 mm alaspäin lähimmästä palavasta kattomateriaalista ja vastaavasti ylityksen tulee olla 100 mm.
 • Piipun pituus on sidonnainen katon jyrkkyyteen ja harjakorkeuteen, mutta piipun pään etäisyyden tulee olla vähintään 80 cm lähimmästä palavasta kattomateriaalista.
 • Eristämätön, yksinkertainen läpivientiholkki on kelvollinen vain eristämättömiin tai välikatottomiin rakennuksiin. Mikäli suunnittelet tulisijan asentamista lämpöeristettyyn tai välikatollisen rakennukseen, tarvitset mittatilaustyönä valmistettavan paloeristetyn läpiviennin. Paloeristettyä läpivientiä on saatavilla lisävarusteena.
 • Palomääräykset myös vaativat, että tulisijan alla ja 500 mm reunojen ulkopuolella pitää olla palamaton alusta eli betonivalu, kivetys tai suojapelti. Lattiapeltejä on saatavilla lisävarusteena.
 • Huomioithan erityisen varovaisuuden tulenkäsittelyssä sisätiloissa!

Katso myös asennusvideo suoraan YouTube-kanavaltamme: Grillin asentaminen kotaan


Huolto

Käytön jälkeen tulisijan jäähdyttyä, puhdista se palamisjätteistä. Puhdistettaessa on sekä tulisijan että tuhkalaatikon oltava ehdottomasti kylmiä. Tuhkalaatikko on tyhjennettävä säännöllisesti, jotta tuhka ei pääse estämään tuloilman virtausta tulisijaan. Muista, että tuhkan joukossa voi olla kuumia kekäleitä vielä vuorokaudenkin jälkeen polttamisesta. Jäähtynyt tuhka viedään ulos sille varattuun, palamattomasta materiaalista tehtyyn astiaan.

Puutuhka on ympäristöystävällistä ja sitä voidaan käyttää maanparannusaineena ja lannoitteena. Tuhkan voi myös laittaa kompostiin, mutta sitä ennen tuhkat on peitettävä vedellä, koska kytevät jäännökset voivat aiheuttaa uuden palamisen.

Tarvittaessa ja etenkin säilytystä varten, tulisijan puhdistamisen jälkeen tulipinnat voidaan öljytä ruokaöljyllä, jolloin pinnat saadaan suojattua korroosiolta. Älä käytä kemikaaleja tai muita sopimattomia aineita suojaukseen.


Puuosat

Kaikki puuosat ovat käsittelemätöntä puuta ja suosittelemme aina käsittelemään pöydät myrkyttömillä ja ekologisilla puunsuoja-aineilla esim. Osmo Color-puuvahalla tai vastaavalla myrkyttömällä aineella. Suosittelemme myös nostamaan puuosat suojaan käytön jälkeen tai etenkin silloin, kun niillä ei ole pitkään aikaan käyttöä.

Käsittelemättömien sivupöytien tummuminen sään ja lämpötilojen vaihtelun vaikutuksesta on luonnollista, mutta niiden käsittely ehkäisee tummumista ja kulumista silloin, kun puuosat jätetään luonnon armoille. Jos käsittelemättömät pöydät ovat kuitenkin päässeet tummumaan, pinnat voidaan hioa ja tehdä käsittely tämän jälkeen normaalisti. Käsittely kannattaa tehdä joka vuosi, jotta pinnat pysyvät hyvinä.

Loimulaudoissa ei luonnollisesti voida käyttää mitään pinnoitteita tai vahoja saati kemiallisia aineita, koska kyseessä on ruoanlaittoväline ja kaikki vahat tms. siirtyisivät tällöin loimutettavaan ruokaan. Loimulaudat kannattaa säilyttää aina kuivassa ja suojaisessa paikassa ja siirtää grillin äärelle vain, kun niillä tehdään ruokaa.


TAKUU

Valmistaja myöntää työ- ja materiaalitakuun Carelia Grill®-tuotteisiin seuraavin ehdoin:

 • Takuun voimassaoloaika on kaksi vuotta ostopäivästä (24 kk)
 • Takuun edellytyksenä on luotettava selvitys ostopaikasta ja ajasta.
 • Takuu korvaa takuuaikana havaitut työ- ja materiaalivirheet

Takuu ei korvaa

Käyttövirheistä, huolimattomuudesta, puutteellisesta hoidosta ja muista ulkopuolisista tekijöistä aiheutuvia vaurioita, eikä myöskään rahti- ja matkakustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia.

Menettely virhetilanteissa

Valmistaja korjaa kustannuksellaan tuotteen virhettä edeltävään kuntoon.

Takuukorjaus ei pidennä tuotteen eikä korjauksen kohteen takuuaikaa.

Ostajan pitää ilmoittaa myyjälle tai valmistajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika on normaalisti 14 vrk. Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla kuluttajansuojalain mukaan on virheen perusteella.


CARELIA GRILL® VALURAUTAPANNU

Carelia Grill® Valurautapannu sopii moneen käyttöön ja on käyttövalmis kuumennuksen ja rasvauksen jälkeen.

Valurautapannun pinta paranee käytössä ajan kanssa. Ensikäytössä toimi näin:

1. Pese pannu vedellä ja harjalla.
2. Kiehauta pieni määrä vettä pannulla, jotta valmistusepäpuhtaudet irtoavat pannusta.
3. Huuhtele uudelleen ja kuivaa pannu.
4. Kuumenna pannu.
5. Rasvaa pannu kunnolla esim. puhtaalla ruokaöljyllä tai silavalla.
6. Kuumenna rasvattu pannu uudelleen.
7. Pyyhi ylimääräinen rasva pois pehmeällä kankaalla tai paperilla.
8. Pannu on nyt valmis käytettäväksi!

Käytön jälkeen puhdista pannu raaputtamalla teräslastalla ja pyyhkimällä paperilla tai kankaalla. Älä koskaan käytä pannun puhdistukseen kemiallisia puhdistusaineita, vaan poista tähteet mekaanisesti ja tarvittaessa pese vedellä ja harjalla. Puhdistuksen jälkeen, öljyä pannu uudelleen.

Kun pannua ei käytetä, huolehdi, että pannu on suojaisessa ja kuivassa paikassa. Jos et käytä pannua pitkään aikaan, kannattaa pintaan sivellä ruokaöljyä tai silavaa estämään ruostumista. Jos pannulle on muodostunut pintaruostetta, se voidaan poistaa teräsvillalla tai esim. pata-pata puhdistustyynyllä. Ruosteen poiston jälkeen tee käyttöönottotoimet uudelleen alkaen kohdasta 1.