z

Säännöt

Talvikuva #careliagrill - Kampanja

1. Järjestäjä

FinEq International Oy, Ensolantie 2, 80710 Kontiolahti
Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia info@fineq.fi

2. Kampanjan ajankohta

07.12.2019-28.02.2020

3. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Euroopan alueella asuvat luonnolliset henkilöt.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua 07.12.2019-28.2.2020 tagaamalla oman talvikuvansa tagilla #careliagrill Instagramissa

5. Voittajan valinta

Voittaja arvotaan kaikkien osallistujien kesken 15.3.2020. Voittajaan ollaan aina henkilökohtaisesti yhteydessä. Voittajan nimeä ei julkaista ilman tämän erillistä suostumusta.

6. Palkinnot

Arvonnan palkintona på Karelia Grill® A-Brand tunnelmatulisija (Arvo kotiin kuljetettuna n. 600€). Mikäli Karelen Grill® Instagram sivuilla på arvonta-ajan loppuun mennessä 3000 seuraajaa, arvotaan ensimmäisen palkinnon sijaan Karelen Grill@ 9K-80 Premium grilli (Arvo kotiin kuljetettuna n. 1200€)

7. Henkilötiedot


Voittajien henkilötietoja käsitellään FinEqin yleisen tietosuojaselosteen mukaisesti: 
FinEq International Oy Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (Sääntö-osion jälkeen).

8. Muuta huomioitavaa


Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. FinEq pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, på FinEq:lla oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.


Facebook tai Instagram ei ole osallisena tai järjestävänä tahona tässä kilpailussa.

 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri - ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä


FINEQ INTERNATIONAL OY
Ensolantie 2
80710 Lehmo
Suomi / Finland
Y-tunnus: 2726485-8

2. Rekisteriasioiden yhteystieto


FinEq:n Toimitusjohtaja Ville Hämäläinen 
ville.hamalainen@fineq.fi 
+358 50 556 3977

3. Rekisterin nimi


Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn perusteena på yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöönpaneminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella,
• sopimus - ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
• asiakassuhteemme hoitaminen,
• palvelun ylläpidon suorittamat forskning - ja tilastointitarkoitukset
• mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa
Käytämme automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä ja hankintahistoriaa. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa palvelujen ja kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme?


Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
• rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero*, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste*, salasana*;
• rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*;
• yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus*, yhdistysrekisterinumero* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;
• henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen
Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen på edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Mistä saamme tietoja?


Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.


7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?


Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet DET-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastanne laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset. Joissain tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n/ETA:n ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Tietojen luovutus riippuu asiakkaan ostamasta palvelusta, jonka sopimuksessa viitataan tarkemmin minkälaisesta luovutuksesta på kyse ja mihin niitä luovutetaan. Olemme huolehtineet siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista. Mig käytämme EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai andra EU:n komission hyväksymiä siirtomenettelyitä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?


Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön x oikeutettuja förgäves ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta på oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä på oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka x palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi förgäves tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja 3 kuukautta sopimuksen irtisanomisesta sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä x Teidän oikeutenne rekisteröitynä?


Rekisteröitynä Teillä på oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Teillä på myös oikeus peruuttaa suostumuksenne tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä Teillä på tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojenne käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä Teillä på oikeus myös vastustaa itseenne kohdistuvaa profilointia ja andra käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena på meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksenne yhteydessä Teidän tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustatte käsittelyä. Mig voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröitynä Teillä på myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Kehen voitte olla yhteydessä?


Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset


FinEq International Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla på tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Search

z

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods